Wykonujemy następujące usługi:

 • wymiana płynu chłodniczego z odpowietrzeniemukład_chłodzenia
 • wymiana chłodnicy
 • naprawa chłodnicy
 • regeneracja chłodnicy
 • wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego
 • wymiana termowłącznika wentylatora chłodnicy
 • wymiana sprzęgła wentylatora chłodnicy
 • wymiana wentylatora chłodnicy
 • wymiana i naprawa termostatu
 • wymiana i naprawa nagrzewnicy w samochodzie
 • wymiana przewodów chłodzących
 • wymiana pompy wody
 • wymiana samochodowego kolektora dolotowego
 • wymiana samochodowego zaworu sterującego w układzie dolotowym
 • wymiana uszczelki kolektora dolotowego
 • wymiana zaworu recyrkulacji spalin (egr)
 • wymiana przewodu dolotowego
 • wymiana elementu systemu powietrza wtórnego
 • wymiana uszczelki przewodu dolotowego
 • sprzedaż części

Układ chłodzenia ma za zadanie odbierać nadmiar ciepła z silnika zapobiegając jego przegrzaniu. Ciepło przenosi płyn chłodniczy krążący w układzie. Układ chłodzenia zawiera także: chłodnicę, pompę cieczy chłodzącej, termostat, czujnik temperatury oraz termowłącznik wentylatora chłodnicy.
Poza chłodzeniem silnika układ chłodniczy zapewnia przepływ gorącej cieczy przez nagrzewnicę umieszczoną w systemie nawiewu powietrza, umożliwiając ogrzanie wnętrza samochodu.

Z uwagi na wielorakość funkcji pełnionych przez układ chłodzenia nie można lekceważyć jego usterek. Niezależnie od tego, czy jest to zacięty termostat, niesprawny czujnik czy drobny wyciek płynu, usterka powinna być niezwłocznie usunięta.

Nie zapomnij o okresowej wymianie płynu chłodzącego, gdyż jego rolą jest także smarowanie pompy oraz chronienie wnętrza układu chłodzenia przez korozją i kamieniem kotłowym. Płyn chłodniczy o niewłaściwym stężeniu może w zimie zamarznąć i spowodować rozsadzenie bloku silnika powodując jego zniszczenie.

Wymianę płynu zaleca się przeprowadzać co 100 tysięcy kilometrów lub co 2 lata.